วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

AusAID มอบทุนการศึกษา ALA

ออสเตรเลียได้มอบทุนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีให้แก่ผู้ได้รับทุนชาวไทย จำนวน 5 คน เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการ ศักยภาพความเป็นผู้นำ และสร้างความสำเร็จในระดับวิชาชีพ

ผู้ได้รับทุนทั้ง 5 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีศักยภาพความเป็นผู้นำของประเทศไทยในอนาคต ได้เดินทางไปศึกษาต่อยังมหาวิทยาลัยชั้นนำของออสเตรเลียในปีการศึกษา นี้

สำนักงานเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแห่งออสเตรเลีย (AusAID) มอบทุนการศึกษา Australian Leadership Awards (ALA)
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ เสริมสร้างความเข้าใจร่วมกัน สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมถึงสร้างพันธมิตรและความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ ผู้สมัครจากประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลาหรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในสามจังหวัดนี้ จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น ๆ

ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2554 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2553

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครทุนนี้ สามารถเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ www.ausaid.gov.au/scholar
หรือติดต่อสถานทูตออสเตรเลีย โทรศัพท์ 02-344 6301

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

ศิษย์เก่า มอ. ปัตตานี กับ ทุน Darmasiswa

แม้ว่าทุน Darmasiswa จะมีมาหลายปีแล้ว การเข้าร่วมของนักศึกษาจาก มอ. ปัตตานี นับว่าน้อยมาก ถึงแม้ว่าที่ มอ. ปัตตานี จะมีแผนกวิชามลายูศึกษา ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ศิลปะ วัฒนธรรม การเมือง การปกครอง ของประเทศในกลุ่มโลกมลายู ซึ่งรวมถึงประเทศอินโดเนเซียด้วย แต่ปรากฎว่ามีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมเพียงไม่กี่คน โดยปี 2551 มีเพียง 1 คน และปี 2552 มีเพียง 1 คน ดังนั้นในปี 2553 นี้ จึงมีการประกาศ การบรรยาย ถึงความเป็นมา ความสำคัญของทุนนี้ให้แก่นักศึกษาที่สนใจ

นายสุไลมาน กำลังอธิบายถึงประสบการณ์ในประเทศอินโดเนเซีย

นายสุไลมาน กำลังอธิบายถึงการเรียนในประเทศอินโดเนเซีย

นายสุไลมาน กำลังอธิบายถึงการใช้ชีวิตในประเทศอินโดเนเซีย

ทุน Darmasiswa กับ มอ. ปัตตานี

รัฐบาล อินโดนีเซียมอบทุนการศึกษา Scholarship of Darmasiswa program (Non Degree) ประจำปีการศึกษา 2553/2554 แก่นักศึกษาไทย เพื่อไปศึกษาภาษาและศิลปะอินโดนีเซีย ณ มหาวิทยาลัยอินโดนีเซียกว่า 45 แห่ง โดยทุนนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

1. Darmasiswa RI Regular program ระยะเวลา 1 ปี เริ่มเดือนสิงหาคม 2553-มกราคม 2554 โดยเป็นทุนศึกษาภาษาและศิลปะอินโดนีเซีย (ดนตรีพื้นเมือง นาฏศิลป์พื้นเมือง และวัฒนธรรมอินโดนีเซีย)
2. Darmasiswa RI Short Course Program ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มเดือนกุมภาพันธ์ 2553-กรกฎาคม 2554 โดยเป็นทุนศึกษาภาษาอินโดนีเซียยังสถาบันระดับอุดมศึกษา

ทุนการศึกษานี้ ประกอบไป ด้วย ค่าเรียน ค่าใช้จ่ายรายเดือน และค่าเดินทาง โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปี มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความรู้พื้นฐานในสาขาที่จะศึกษา และมีใบรับรองสุขภาพ

ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำเนาใบสมัครได้ที่ www.darmasiswa.diknas.go.id

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

ศูนย์มลายูศึกษา
ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
โทร. 3026

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2552

ทุนระดับปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัยบรูไนดารุสสาลามUniversiti Brunei Darussalam Doctoral Scholarships Programme 2009/2010

Universiti Brunei Darussalam (UBD) is once again offering its prestigious Doctoral Scholarships Programme (UBD DSP) to enhance UBD’s ability to attract academically outstanding international PhD scholars, as part of its efforts to make the university a regional and international centre of excellence in research and higher education.

The UBD Doctoral Scholarships Programme is designed to attract world class doctoral students who are able to show a very high standard of scholarly achievement in graduate studies in the natural sciences, health sciences, social sciences, business and economics, Malay/Brunei studies, language skills and communication, and education, by offering students financial assistance during their doctoral studies.

The UBD Doctoral Scholarships Programme is part of UBD’s ongoing international recruitment strategy and aims to position UBD as a regional and international leader in leading edge higher education research.
Terms and conditions
The UBD Doctoral Scholarships Programme is open to all international candidates, regardless of nationality, applying for admission to a full time PhD programme at Universiti Brunei Darussalarn (UBD) at any time in 2009 or 2010.
The scholarships do not carry a bond.
Each scholarship covers tuition fees (and bench fees where applicable), one outward and return economy travel fare to Brunei Darussalam, research expenses up to a maximum of Brunei Dollars $8,000, a yearly book allowance of Brunei Dollars $300, on-campus accommodation in the university’s Residential Halls, plus a monthly personal allowance of Brunei Dollars $500.
Each scholarship is tenable for the minimum period of candidature for the respective PhD programme at Universiti Brunei Darussalam (UBD).
The scholarship does not include any other costs not specified in Condition 3 (above) and it does not guarantee employment or residence in Brunei Darussalam to the scholar upon graduation.
The scholar may not take up paid employment outside the Universityor serve on the staff of their country’s Diplomatic Mission in Brunei Darussalam during the award. However, the scholar may apply for paid employment within the University such as that of Research Assistant or Part Time Tutor/Lecturer only with agreement from the student’s supervisor and if such posts are available in the University.
The scholar may be required to assist his/her respective Faculty in undergraduate teaching, or other work assigned by the Department Head, for up to 6 hours per week. This Teaching Assistantship is a condition of the scholarship and the scholar will not receive any payfor the teaching assistance provided.
For the academic year 2009/2010, the UBD PhD Scholarships are open for the following PhD programmes:

Faculty of Arts & Social Sciences PhD in Geography, History, Malay
Language & Linguistics, Malay Literature,
Sociology/ Anthropology,
English Applied Linguistics
Faculty of Science PhD in all areas, particularly Petroleum
Geoscience, Biology, Chemistry, Maths,
Physics, Computer Science, Robotics,
Mechatronic, Material Science, Alternative/
Renewable Energy, Agro-technology
and Food Security
Sultan Hassanal Bolkiah Institute of Education PhD in Education (all areas)
Faculty of Business, Economics & Policy Studies PhD in Economics, Public Policy/Social Policy,
and Business Administration
Academy of Brunei Studies PhD in Brunei Studies and ASEAN Studies
Institute of Medicine PhD in all areas, particularly Medicine,
Bio-medical Science, Nursing, and Midwifery
Language Centre PhD in Language and/or Communication,
and Foreign Language Studies
Kuala Belalong Field Studies Centre PhD in all areas

The scholarship covers the entire duration of the PhD programme (3 years) provided that every year the scholar demonstrates satisfactory progress as determined by the University.
If the scholarship is terminated prematurely by the scholar himself, then the scholar shall be responsible for his travel expenses back to his home country.
Scholarships are awarded on the basis of competition among eligible candidates. Candidates should be academically outstanding, interested and able to pursue higher education research of relevance to UBD, and able to demonstrate an appreciation of South East Asian culture, particularly of Brunei Darussalam’s Malay Islamic culture.
The minimum admission requirements for the scholarship is an Upper Second Class undergraduate degree and a competent or distinction achievement at the Masters degree. Both stated awards should be obtained at an institution recognized by UBD.
All applicants must complete the prescribed application forms (available on the UBD website: www.ubd.edu.bn).
Confirmation of the scholarship shall be subject to the visa and health requirements of the Government of Brunei Darussalam (details attached herewith).
The scholarship may not be held concurrently with any other study award without the prior approval of UBD.
UBD reserves the right not to award any scholarships if there are no candidates of sufficient merit. The decision of Universiti Brunei Darussalam on selection of any candidate is final. Enquiries or disputes regarding its decisions will not be entertained.

For more information about the UBD Doctoral Scholarships Programme,
please contact

The International and Public Relations Office
Universiti Brunei Darussalam

Telephone / Fax: +673-2463062 / 2463015
or
email: rosnah.ramly@ubd.edu.bn

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2552

สถานทูตออสเตรเลียให้ทุนนักศึกษาชายแดนใต้

สถานทูตออสเตรเลียประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย สำหรับปี 2010

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2552

ทางสถานทูตใคร่ขอสนับสนุนผู้ที่ีมีภูมิลำเนาหรือทำงานเกี่ยวข้องกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สมัครทุนดังกล่าว โดยทางสถานทูตจะให้ความช่วยเหลือในขั้นตอนการสมัครเท่าที่จะสามารถทำได้

หากท่านใดที่มีคุณสมบัติข้างต้นมีความประสงค์ที่จะสมัคร กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตออสเตรเลียทราบตามรายละเอียดที่ระบุด้านล่าง

กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมในไฟล์ที่แนบมานี้
อนึ่ง ผู้สมัครจะต้องมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งพูดและเขียนในระดับดีถึงเกณฑ์ที่กำหนดได้แก่

- ต้องมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างน้อยเท่าเกณฑ์ขั้นต่ำ เพื่อผ่านการพิจารณารับตรงให้เข้าเรียนในคอร์สที่ท่านสนใจ
และ

- ต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษอย่างน้อยหนึ่งประเำืภทต่อไปนี้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนี้
* IELTS Academic Test คะแนนรวมอย่างน้อย 6.5 และไม่มีคะแนนในกลุ่มใดต่ำกว่า 6
* TOEFL สำหรับข้อสอบแบบกระดาษ อย่างน้อย 580 คะแนน
* TOEFL สำหรับข้อสอบแบบคอมพิวเตอร์ อย่างน้อย 237 คะแนน
* TOEFL สำหรับข้อสอบแบบอินเตอร์เนต อย่างน้อย 92 คะแนน
กรุณาส่งต่อหรือเผยแพร่ข้อมูลนี้ให้แก่ผู้ที่ท่านคาดว่าน่าจะสนใจในโครงการ จักเป็นพระุคุณยิ่ง
หากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาดูได้ที่: http://www.ausaid.gov.au/scholar/ala.cfm

ทุนการศึกษาของรัฐบาลออสเตรเลียประจำปีการศึกษา 2010
รัฐบาลออสเตรเลียมีความยินดีในการประกาศมอบทุนการศึกษาให้แก่ประชาชนในประเทศต่าง ๆของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก รวมถึงประเทศไทย ดังนี้
• ทุนการศึกษา Australian Leadership Awards (ALA)
ทุนการศึกษา ALA เป็นทุนเพื่อการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกในประเทศออสเตรเลีย มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ สร้างความรู้ ความเข้าใจร่วมกัน และสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ผู้สมัครจากประเทศไทยที่ปฏิบัติหน้าที่หลักในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา หรือเป็นผู้มีถิ่นพำนักอาศัยอยู่ในสามจังหวัดนี้ จะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น ๆ
ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2010 ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2552 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.ausaid.gov.au/scholar/
• ทุนการศึกษา Endeavour Awards
ทุนการศึกษานี้เป็นทุนของรัฐบาลออสเตรเลียที่มีการแข่งขันในระดับนานาชาติ และมีการคัดเลือกผู้รับทุนโดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ โดยเปิดโอกาสให้ชาวไทยไปศึกษา วิจัย และพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพ ณ ประเทศออสเตรเลีย ทุนการศึกษานี้ยังเปิดโอกาสให้ชาวออสเตรเลียเดินทางไปศึกษาและวิจัยยังต่างประเทศด้วยเช่นกัน
ผู้สนใจสามารถสมัครขอรับทุนสำหรับปีการศึกษา 2010 ได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน จนถึง 31 กรกฎาคม 2552 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.endeavour.deewr.gov.au

วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

นางสาวศรีสุดา ไชยวิจารณ์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาพหุวัฒนธรรมปาตานี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในชุดมลายู ภาพถ่ายหลังจากกลับจากการลงภาคสนามที่จังหวัดนราธิวาส เป็นนักวิจัยที่มีมนุษย์สัมพันธ์กับชุมชน

วันพุธที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552

บรูไนให้ทุนฟรีตรี-โทถึง26ก.พ.

รัฐบาลบรูไน ดารุสซาลาม มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนไทย ไม่เกิน 2 คน เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โท หรือประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2009-2010 ณ มหาวิทยาลัยในประเทศบรูไน ดารุสซาลาม
ทุนการศึกษาดังกล่าวครอบคลุมค่าลงทะเบียนหน่วยกิต ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป/กลับ ชั้นประหยัด ค่ารักษาพยาบาล รวมทั้งค่าทันตกรรมในโรงพยาบาลของรัฐบาล ค่าใช้จ่ายประจำเดือน และค่าตำราเรียน ทั้งนี้รายละเอียดทุนการศึกษา หลักสูตร คุณสมบัติของผู้สมัคร สามารถขอรับ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สถานเอกอัครราชทูตบรูไน ประจำประเทศไทย
เลขที่ 132 สุขุมวิท23
คลองเตย วัฒนา
กทม.10110
โทร.02-2041476-9

โดยหมดเขตในการสมัคร คือ ภายใน วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2552